فایل های دسته بندی مدیریت

پرسش نامه های ساختار سازماني به همراه محاسبات آلفای کرونباخ

دانلود پرسش نامه ساختار سازمانی ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بررسي ساختار سازماني شركت بهره برداري و ارايه پيشنهاد ساختار سازماني مناسب)، در قالب فایل Word در 18 صفحه ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات و مبانی نظری ساختار سازماني

دانلود ادبیات و مبانی نظری ساختار سازماني، در قالب فایل Word در 61 صفحه. سازمان ، پديده اي اجتماعي به شمار مي آيد كه به طور آگاهانه هماهنگ شده و داراي حدود و ثغور نسبتاً مشخصي بوده و براي تحقق هدف يا اهدافي فعاليت مي كند . سازمان از افراد يا گروههايي كه با هم در ارتباط مي باشند ، تشكيل شده ...

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات و مبانی نظری سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان

ادبیات و مبانی نظری سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان، در قالب فایل Word در 65 صفحه. قسمتی از متن: تعاريف و نظريه هاي ارزشيابي : واژه هاي ارزيابي (Rating) ، ارزيابي لياقت (Merit Rating) ، ارزشيابي كار (Approsial) ، ارزشيابي عملكرد (Performance Apprasial) ، ارزشيابي كاركنان (persounel Evalation) همگي .

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ارزیابی عملكرد كاركنان

پرسش نامه سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت : پژوهشی سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان در شركت برق از ديدگاه مديران و كاركنان. پرسشنامه ارزیابی عملكرد كاركنان، در قالب فایل Word. پرسش نامه سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد ...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تحقیق ارزیابی عملكرد كاركنان

روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست منابع و مواخذ. تحقيق حاضر تحت عنوان “ بررسي سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان در شركت توزيع نيروي برق استان قزوين از ديدگاه مديران و كاركنان “انجام شده است. هدف اصلي از انجام اين تحقيق شناسائي نقاط قوت و ضعف سيستم ارزيابي ...

قیمت : 160,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش بررسي سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان در شركت برق از ديدگاه مديران و كاركنان

دانلود پژوهش بررسي سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان در شركت برق از ديدگاه مديران و كاركنان، در قالب فایل Word. پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع پژوهشی در خصوص بررسي سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان در شركت توزيع نيروي برق استان قزوين از ديدگاه مديران و كاركنان. این پژوهش جهت ارائه در مقطع ...

قیمت : 210,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایمنی و بهداشت کار

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تصمیم گیری

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی فرايند تصميم گيري

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت 17 اصل کار تيمي

فایل دوره آموزشی 17 اصل کار تيمي. فهرست مطالب سازگاری و انطباق پذيری همکاری تعهد پذيری برقراری ارتباط لياقت و کفايت قابليت اعتماد انضباط توان افزائی اشتياق هدف رسالت آمادگی ارج نهادن يادگيری از خود گذشتگی مشکل گشائی کوشش و ...

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارت امتیازی متوازن

فایل دوره آموزشی کارت امتیازی متوازن. فهرست مطالب مقدمه سیستم مدیریت عملکرد معرفي مدل BSC- ابزاری برای سنجش و اجرای استراتژی منظرهای مختلف در ارزیابی متوازن منظر یادگیری و رشد ( Learning & Growth Perspective ) فرایندهای داخلی ( Internal Processes Perspective ) منظر مشتری ( Customer Perspective ) ...

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند نویسی و شاخص ها

دوره آموزشی جهت فرایند نویسی و شاخص ها. فهرست مطالب: فرآيند مفاهيم و واژگان فرايند و نگرش فرايندي مزاياي نگرش فرايندي نحوه ثبت فرایند تعریف الگوریتم فلوچارت (Flowchart)(نمودار جریان) مراحل تهیه الگوریتم تصوير فرآيند روش تهیه فرایند انواع فرايند ...

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

فایل آموزشی جهت دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک. فهرست مطالب: تعريف استراتژي مديريت استراتژيك چيست ؟ سطوح درگير در برنامه ريزي استراتژيك مزاياي مديريت استراتژيك اجزای مدیریت استراتژیک مراحل برنامه ريزي استراتژيك انواع استراتژي ها چشم انداز (دورنما) (Vision) خصوصيات چشم انداز خوب رسالت ...

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

12345
تعداد نتایج: 52