فایل های دسته بندی عمومی

جزوه آموزشی نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم نسخه 2.7

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7، در قالب فایل pdf و در حجم 167 صفحه. شامل آشنایی با سیستم حسابداری، آشنایی با اطلاعات پایه، راهنمای تعریف کدینگ سیستم، راهنمای صدور سند حسابداری، گزارشات سیستم حسابداری ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم نسخه 2.7

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد راهنمای کاربری نسخه 2.7، در قالب فایل pdf و در حجم 287 صفحه. شامل آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد، آشنایی با سازمان و تشکیلات، آشنایی با عوامل حقوقی، آشنایی با ورود اطلاعات کارکنان، آشنایی با مرکز هزینه ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم نسخه 2.7

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7، در قالب فایل pdf و در حجم 438 صفحه. شامل آشنایی با سیستم انبار و حسابداری انبار، آشنایی اطلاعات پایه، آشنایی عملیات تعدادی انبار، آشنایی با حسابداری کالا ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم نسخه 2.7

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7، در قالب فایل pdf و در حجم 147 صفحه. شامل آشنایی با سیستم دارایی ثابت، آشنایی با اطلاعات پایه، استقرار دارایی ها، دارایی ها، تعمیرات اساسی، نقل و انتقال ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم نسخه 2.7

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7، در قالب فایل pdf و در حجم 387 صفحه. شامل آشنایی با سیستم فروش، آشنایی با عملیات جاری فروش، آشنایی با حسابداری فروش، گزارشات،راهنمای عملیات پایان سال ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم نسخه 2.7

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار خزانه داری ( سیستم دریافت و پرداخت ) همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7، در قالب فایل pdf و در حجم 248 صفحه. شامل آشنایی با سیستم خزانه داری، اطلاعات پایه، آشنایی با عملیات سیستم خزانه داری، صدور سند حسابداری ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی نرم افزار سهام همکاران سیستم نسخه 2.7

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار سهام همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7، در قالب فایل pdf و در حجم 94 صفحه. شامل آشنایی با سیستم سهام، اطلاعات پایه، مجامع، آشنایی با استقرار سیستم سهام، سهامداران، نقل و انتقالات، اطلاعات برگ سهم ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم نسخه 2.7

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7، در قالب فایل pdf و در حجم 207 صفحه. شامل آشنایی با سیستم تدارکات داخلی، اطلاعات پایه، آشنایی با عملیات جاری سیستم تدارکات داخلی، گزارشات سیستم ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم نسخه 2.7

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 ، در قالب فایل pdf و در حجم 237 صفحه. شامل آشنایی با سیستم اتوماسیون اداری، راهنمای تنظیم عمومی نرم افزار، راهنمای عمومی استفاده از نرم افزار، خطاهای عمومی سیستم ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 9